Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Asigurarea confidentialitatii datelor tale personale reprezinta una dintre preocuparile esentiale ale SC Euro Carpet Family SRL, societate comercială înregistrată în România, cu sediul Str. Octavian Goga, nr. 5, sat Progresu, com. Sohatu, jud. Calarasi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J51/676/2018, cod unic de înregistrare 4013424, in calitate de operator de date. Acest document are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, in contextul utilizarii website-ului https://www.carpetino.ro/

Ce categorii de date personale prelucram

Daca esti client al site-ului https://www.carpetino.ro, SC Euro Carpet Family SRL va prelucra datele tale cu caracter personal, cum ar fi: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de colectare, adresa de livrare, date referitoare la modul in care folosesti site-ul nostru (preferinte de utilizare, produse salvate ca favorite), precum si orice alte categorii de date pe care ni le furnizezi in mod direct in contextul crearii contului tau de utilizator, al plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului nostru sau in orice alt mod care rezulta din folosirea site-ului nostru.

Daca este vizitator al site-ului https://www.carpetino.ro , SC Euro Carpet Family SRL va prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi in mod direct in contextul folosirii site-ului nostru, cum ar fi datele pe care ni le furnizezi prin completarea formularului de contact.

Scopurile si temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Categorii de persoane vizate: datele personale prelucrate de companie in calitate de operator sunt in principal date de identificare si de contact ale consumatorilor, clientilor si potentialilor clienti, in cadrul activitatilor de comercializare si marketing derulate de companie.

Daca esti client al SC Euro Carpet Family SRL, prelucrarea datelor tale cu caracter personal se efectueaza astfel:

 • Pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre tine si SC Euro Carpet Family SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, efectuarea si livrarea comenzii sau comenzilor plasate privind activitatea de spalare sau curatare a articolelor textile, conform obiectului de activitate, informarea asupra statusului comenzii, organizarea returului in cazul serviciilor neconforme etc, conform GDPR Art. 6.1, lit. B.

Temeiul prelucrarii in acest scop are la baza derularea contractului intre tine si SC Euro Carpet Family SRL, asa cum este definit in cadrul sectiunii Termeni si conditii. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate duce la imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre tine si SC Euro Carpet Family SRL

 • Pentru indeplinirea obligatiilor legale ale SC Euro Carpet Family SRL, in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, dar si in ceea ce priveste arhivarea.

Temeiul pentru aceste prelucrari este indeplinirea obligatiilor legale, conform GDPR Art. 6.1 lit. C. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate duce la imposibiltatea derularii raporturilor contractuale dintre tine si SC Euro Carpet Family SRL.

 • In scop generic, de marketing si poate include, fara a se limita la: trimiterea de informatii prin intermediul newsletterelor, marketing direct, oferte promotionale, carduri de fidelitate, activitati de promovare si publicitate prin intermediul retelelor Facebook sau Google, analiza anonimizata a traficului sau preferintelor utilizatorilor pe site-ul companiei (www.carpetino.ro) etc. In functie de specificul sau, scopul este declarat in mod detaliat si exprimat specific: pentru participarea la o campanie promotionala, pentru comunicare ulterioara prin marketing direct, etc.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt, conform GDPR, Art 6. Pct 1.a – Consimtamantul persoanei vizate, cu toate conditiile si implicatiile derivate: informare, limitare perioada, limitare categorii de date, acces exercitare drepturi, Pct 1.b – executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract. Perioada prelucrarii va fi limitata, determinata si specificata pentru fiecare prelucrare, conform inregistrarii in registrul de evidenta a prelucrarilor.

Iti poti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare din sectiunea de functii pentru confidentialitatea datelor, sau trimitandu-ne un e-mail la contact@carpetino.ro. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale poti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale.

Daca esti vizitator al site-ului www.carpetino.ro, prelucrarea datelor tale cu caracter personal se efectueaza astfel:

 • Pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind serviciile de curatare oferite de SC Euro Carpet Family SRL, prin intermediul Site-ului.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la baza consimtamantul tau liber si informat, daca alegi sa ni-l furnizezi.

Iti poti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor tale personale in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul de contact sau fereastra de chat de pe site. Pentru dezabonarea de la newsletter, poti folosi optiunea afisata la finalul fiecarui e-mail care contine comunicari comerciale. Furnizarea datelor tale in acest scop este voluntara. Refuzul de a ne da consimtamantul pentru prelucrarea datelor tale in acest scop nu va avea urmari negative pentru tine.

 • Pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta ta pe acest website.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la baza interesul legitim al SC Euro Carpet Family SRL de a asigura functionarea corecta a site-ului www.carpetino.ro, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii. Furnizarea datelor tale in acest scop este voluntara. Refuzul de a ne da consimtamantul pentru prelucrarea datelor tale in acest scop nu va avea urmari negative pentru tine.

Stocarea datelor

Stocarea si prelucrarea datelor se vor face in platforma CMS utilizata de companie, precum si in baza de date a acestui website.

Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC Euro Carpet Family SRL va prelucra datele tale cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

Daca ne esti client, vom prelucra datele tale pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina SC Euro Carpet Family SRL. De exemplu, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.

Daca iti retragi consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, SC Euro Carpet Family SRL va inceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de SC Euro Carpet Family SRL pe baza consimtamantului exprimat de catre tine inainte de retragerea acestuia.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Euro Carpet Family SRL poate dezvalui datele tale catre parteneri sau terte entitati ce sprijina SC Euro Carpet Family SRL in desfasurarea activitatii, precum firme de curierat, furnizori se servicii IT, sau autoritati, astfel:

 • Pentru administrarea site-ului https://www.carpetino.ro/
 • Pentru livrarea comenzilor de articole curatate la domiciliu sau efectuarea serviciilor de curatare la domiciliu
 • Pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de SC Euro Carpet Family SRL
 • Pentru mentinerea, optimizarea si personalizarea website-ului sau a serviciilor derulate prin intermediul acestuia
 • Pentru analiza datelor de trafic, tendintelor de utilizare si activitate, implementarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor cu cont creat
 • Pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • In situatia in care dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre SC Euro Carpet Family SRL pot fi transferate in afara României, dar numai catre statele din Uniunea Europeana.

Drepturile de care beneficiezi

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiezi de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre SC Euro Carpet Family SRL, conform celor descrise in prezentul document;
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea SC Euro Carpet Family SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre SC Euro Carpet Family SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • Dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • Acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • Daca este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Daca persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • Daca datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • Daca datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, SC Euro Carpet Family SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
  • Persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • Prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
  • Persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SC Euro Carpet Family SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • Dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  • In orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al sc euro carpet family srl sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care sc euro carpet family srl poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • In orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • Dreptul de a te adresa autoritatii nationale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal sau instantelor competente, in masura in care consideri necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a-ti exercita drepturile mentionate mai sus, te rugam sa te adresezi la adresa de email contact@carpetino.ro

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, te rugam sa accesezi Politica de cookies.